fredag 17. oktober 2008

FinlandskrigenWolfgang ønsket i likhet med de fleste av de norske frontkjemperne å kjempe med finnene mot Sovjet. Her følger en liten oversikt over Vinterkrigen og Fortsettelseskrigen.

I 1938 inngikk Sovjet og Tyskland en overenskomst som blant annet delte inn interesseområdene til partene. Sovjet ble tilkjent Finland som interesseområde, og i september 1939 overfalt Stalin Finland uten forvarsel og med store styrker. Finnene var forberedt og gjorde kraftig og modig motstand, noe som vakte beundring verden over. Vinterkrigen var i gang. Verdens sympati gikk til den lille, tapre nasjonen som alene kjempet mot den brutale russiske bjørnen.

I mange land ble det arbeidet for å sende hjelp til finnene, både i form av materiell og frivillige soldater. De nøytrale skandinaviske landene nektet sine borgere å melde seg til krigsinnsats i Finland, men forbitrelsen og solidariteten var så stor at flere tusen unge menn likevel dro illegalt til Finland for å kjempe der. Norsk ungdom fra alle leire var oppglødd over finnenes kamp. Fra Norge meldte seg 700 frivillige, og av disse ble 61 seinere frontkjempere i tysk tjeneste.

Men i det lange løp var det umulig for finnene å holde ut alene mot overmakten. I mars 1940 måtte de kapitulere og mistet store landområder til Sovjet.

Da Tyskland angrep Sovjet i juni 1941 og dermed opphevet overenskomsten med Sovjet, gikk Finland med på Tysklands side for å vinne tilbake de tapte områdene. Sammen med tyske styrker rykket de et godt stykke inn i Russland før frontene stivnet i 1942.

Det primære målet for tyskerne var Murmanskbanen, som fraktet livsnødvendige vestallierte krigsleveranser til den røde arme langs hele fronten. Et annet mål var Leningrad i sør, der bl a den norske Legion var med i beleiringen.

Det var til denne fastfrosne fronten 1942-43 de norske frivillige ankom. Først i 1944 kom de store sovjetiske offensivene som drev tyskere og finner tilbake i forbitrede kamper. Det sovjetiske angrepet på Kaprolat/Hasselmann var ledd i en slik offensiv.

I begynnelsen av september 1944 måtte Finland kapitulere og ble påtvunget harde fredsvilkår. Blant annet måtte de finske soldatene nå vende våpnene mot sine tidligere allierte, og bekjempe de tyske styrkene som nå dro seg tilbake til Nord-Norge. Restene av de norske frivillige var med på denne tilbaketrekningen.


Mer om Vinterkrigen (Wikipedia)

Ingen kommentarer: